Listening and seeing one

เทคโนโลยีการฟังและการมองเห็นนั้นมีประโยชน์อย่างไร

ถ้าถามถึงถ้าถามว่าประเทศไทยเรานั้นหรือประเทศ อื่นๆเพื่อนบ้านนั้นเป็นยังไงและให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีมากน้อย เพียงใดวันนี้เราจะมาพูดคุยพูดถึงกันเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า เทคโนโลยีการฟังและการมองเห็นนั้นมีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวัน ถามว่าการฟังหรือการมองเห็นนั้นหรือการได้ยินนั้นมีระบบเทคโนโลยีอะไรบ้างยก ตัวอย่างเช่นหูฟังหรือลำโพงสองสิ่งที่พูดมานี้นั้นมันคือระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีแบบการตอบโต้เสียงผ่านการฟังการได้ยินถ้าถามว่าหูฟังนั้นกับลำโพง ตั่งโต๊ะนั้นแตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วความแตกต่างนั้นไม่ได้มีอะไรกันมาก เลยเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างของตัวมันเองโดยแต่จะมีพวกเทคโนโลยีไมโครเข้ามา ด้วยยกตัวอย่างเช่นในหูฟังนั้นเราต้องย่อเสียงและขยายเสียงและปรับเสียงให้ พอกับเสียงจากเครื่องจริงเพราะว่าการที่เราใส่หูฟังนั้นคุณภาพของเสียงมัน ต้องเท่ากันกับมาตรฐานเพราะว่ามันได้ใส่ตัวไมโครของการควบคุมเสียงลงไปในหู

Listening and seeing

ฟังชิ้นนั้นๆแล้วถามว่าไมโครนั้นมันความสามารถมันก็คือมันเปรียบเหมือนว่า เราย่อคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงไปให้อยู่หูฟังนั่นได้นั่นเอง และย้อนกลับมาที่ลำโพงถามว่าในลำโพงตั่งโต๊ะนั้น มันไม่ได้ใส่ไมโครลงไปในลำโพงหรอจริงๆแล้วใส่ลงไปแต่เป็นระบบเทคโนโลยีแบบ ไมโครเทคโนโลยีการปรับปิดเปิดเองเพราะว่าตัวลำโพงมันนั้นการปรับเสียงแบบ เสียงเบสเสียงแหลมเสียงทุ้มได้ด้วยเหมือนเป็นเทคโนโลยีการปรับเสียงให้มัน ดังมากๆหรือเบามากๆได้ไม่ก็ทำให้เสียงมันสั่นสะเทือนได้ๆก็เพราะว่ามันได้ ใส่ระบบโปรแกรมเทคโนโลยีของไมโครตัวใหญ่แบบคอมพิวเตอร์ลงไป ดังนั้นการได้ยินหรือการมองเห็นของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สิ่งเพราะว่า เป็นเหมือนการสื่อสารอิกอย่างหนึ่งนั้นเองดังนั้นลำโพงหรือหูฟังนั้นก็เป็น เหมือนระบบเทคโนโลยีที่คนหรือมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการหรือ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของมนุษย์นั่นเอง