Leapfrog the new world

ก้าวกระโดดตามทันโลกใหม่

เมื่อก่อนมีคนเท่านั้นที่เดินได้สองขาและตัวตรง ด้วยเทคโนโลยีก็ได้มีความคิดที่จะทำหุ่นยนต์ออกมาในแบบที่เหมือนมนุษย์มาก ที่สุดจากเมื่อก่อนหุ่นยนต์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่ (fixed robot) หุ่นยนต์จำพวกนี้ได้มีการใช้งานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะจำพวกการทดลองในให้ Lab หรือ งานในด้านอื่นๆที่ต้องการการใช้งานแทนแขนมนุษย์ โดยชุดคำสั่งที่มีจะแยกเป็นส่วนๆซึ่งทำหน้าที่เฉพาะส่วนที่ได้รับคำสั่งมา เท่านั้น และหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้(mobile robot) เป็นในรูปแบบลักษณะที่เคลื่อนไหวได้ตามอัตโนมัติหรือแม้แต่ว่าควบคุมได้ด้วย ตัวเองถ้าเป็นที่เด็กเล็กกันก็จะเป็นรีโมทบังคับการเคลื่อนไหวก็จะมีไม่มาก เพราะได้รับการตั้งค่ามาเท่านั้น

Leapfrog the new world one

ปัจจุบันการพัฒนานี้ยังไม่หยุดนิ่งยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยโดยปี ค.ศ. 2000 ได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์ Asimo ก่อนหน้านั้นปี ค.ศ. 1981 ทางบริษัทรถยนต์รายหนึ่งได้จัดตั้งทีม คิดค้น และวิจัยโดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์และสามารถใช้งานกับ มนุษย์ได้ ค.ศ. 1986 จึงได้เริ่มพัฒนาหุ่นยนต์อย่างจริงจัง การพัฒนานั้นยึดหลักการทำงานของร่างกายจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ข้อต่อต่างๆ ลักษณะการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย การจัดการเดินแต่ละก้าวเพื่อไม่ให้ล้ม เป็นต้น จนในเวลานี้หุ่นยนต์ Asimo ได้มีการเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปมากมายโดยการรวมเอาเทคโนโลยีจากที่อื่นๆ มาไว้ในที่เดียวกันคือการ จดจำใบหน้าได้เหมือนใน Smartphone การตอบสนองต่อเสียง โต้ตอบคำถามได้ หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ ถ้าเราลองนึกภาพเล่นๆว่า อีกไม่นานมานี้จะมีหุ่นยนต์เหมือนในภาพยนตร์ให้เราได้ใช้งานกันในชีวิตประจำ จะเกิดอะไรขึ้นเราจะสบายขึ้นหรือเราจะลำบากมากขึ้น ในเมื่อหุ่นยนต์สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนเราในมุมมองแต่ละท่านก็ไม่เหมือน กัน ไม่ได้ให้ต้องการคัดค้านหรือแต่อย่างไรเพราะยังไงยังคงเป็นอนาคตที่อีกยาว ไกลกว่าจะถึงวันนั้น