PS4

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไมโคร PS4

ถ้าถามถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการทำงานด้าน ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องการใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือระบบ การใช้งานเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ทั้งหลายๆด้านหลายๆอย่างรวมกันรวมถึง เกี่ยวกับผลงานการทำในระบบเครือข่ายที่ใหญ่ๆนั้นก็ต้องใช้ระบบที่ของเครือ ข่ายเทคโนโลยีเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เราจะเอามาพูดคุยและแนะนำการเลือกซื้อ อย่างถูกวิธีหรือนำเอามาพูดถึงนั้นก็ไม่หน้าแปลกใจว่าต้องเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับเรื่องระบบเทคโนโลยีที่ก้าวผ่านความก้าวหน้านั่นเองวันนั้นเราจะมา พูดถึงความก้าวหน้าที่ก้าวผ่านการใช้งานผ่านหน้าคอมนั่นก็คือเครื่อง PS4 ที่สามารถทำให้ท่านๆนั้นได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความสามารถของเครื่องเล่น เกมส์ตัวนี้นั่นเองความสามารถของมันก็คือสามารถเชื่อมตัวเข้ากับระบบอิน เตรอ์นเน็ตได้นั่นเองและสามารถใช้ความสามารถของบูลทูธได้นั่นเองและยังมี ระบบได้การสั่งการแบบสัมผัสจากการทำงานครั่งก่อนและสามารถใส่แผ่นเล่นเกมส์ หรือแผ่นดูหนังได้อิกด้วยและมันยังเป็นที่ต้องการของประเทศอื่นอย่างมากอิก

PS4 one

ด้วยเนื่องจากมันนั้นได้ถูกสร้างมาจากประเทศมหาอำนาจที่มีทำหน้าที่ผลิตมัน ออกมานั้นเองนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นที่มีการสร้างเครื่องเทคโนโลยีแบบนี้ นั้นขึ้นมาได้อิกได้แบบหลายรูปแบบแต่ที่ตัวนี้นั้นทำให้สังคมไทยนั้นต้องการ ก็คือว่ามันนั้นสามารถเปิดดูหนังฟังเพลงได้หรือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ เทคโนโลยีด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเข้ากับสิ่งที่เรียกว่าระบบสั่งการด้วยการจด จำนั่นเองและตอนนี้เจ้า PS4 นั้นก็ได้เปิดวางขายในประเทศไทยแล้วในตอนนี้นั้นผู้คนส่วนใหญ่นั้นก็ให้การ ตอบรับและรีบไปหาหยิบมาซื้อใช้กันอย่างมากมายเลยและที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็ คือหน้าที่และการทำงานต่างๆสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในตอนนี้นั้น เองกับ PS4 นั้นเองในตอนนี้