Wireless Charger one

แค่วางไว้ก็ใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปกับการต่อ

โทรศัพท์ทุกวันนี้ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานอีก อย่างหนึ่งแล้วในปัจจุบันรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับโทรศัพท์เช่นกันคือ สายชาร์จนั้นเองหรือ Power bank ด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆยังไงก็ทำให้แบตเตอรี่หมด อยู่ดีกลับถึงบ้านก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่ก็เอาสายชาร์จ แบตเตอรี่ที่มีมาให้ต่อเข้าหลังเครื่องเหมือนปกติทั่วไปที่ชาร์จแบตเตอรี่ บางคนก็จะเล็กใหญ่ต่างกันแล้วแต่รุ่นไป ปัญหาที่พบเยอะก็คือชาร์จแบตเตอรี่ไปๆมาๆสายชาร์จมีปัญหาหักหรือขาดไม่ก็ทำ หล่นแล้วใช้ไม่ได้บ้างซื้อมาใหม่ก็กลับมาต่อกับหลังเครื่องโทรศัพท์เหมือน เดิมตลอดหลายปีที่ทำกันมา

แต่การชาร์จแบตเตอรี่ในทุกวันนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมากแล้วแค่กลับมา บ้านแล้วก็วางไว้ไม่ต้องมาต่อสายชาร์จแบตเตอรี่เข้าหลังเครื่องโทรศัพท์ให้ วุ่นวายอีกต่อไปด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Wireless Charging การชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้จะค่อนข้างปลอดภัยกับเด็กเวลามีสายเรียกเข้าก็ สามารถหยิบมาให้ได้เลยไม่ต้องถอดสายชาร์จป้องกันการเกิดปัญหากับช่องต่อสาย ชาร์จ และสายชาร์จจริงของเราซึ่งสายชาร์จแบบแทนนั้นบางชุดราคาสูงถึง 2พันกว่าบาทเลยก็มีแต่สำหรับ Wireless Charging นั้นมีหลากหลายราคาซึ่งส่วนใหญ่จะราคากลางๆซะมากกว่าต่ำสุดก็ประมาน 600 บาทความรู้สึกก็ไม่แพงนะเพราะลดความเสียงกับกับเหตุกาลที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งรูปทรงก็สวยงามไม่ธรรมดาเช่นกัน

Wireless Charger

การทำงานนั้นจะเป็นการส่งกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าไปที่โทรศัพท์แต่การชาร์จด้วย Wireless Charging แบตเตอรี่จะเต็มช้ากว่าการชาร์จจากสายชาร์จโดยตรงเพราะว่าถ้าเราวางโทรศัพท์ ไม่ตรงกับตัวปล่อยกระแสแม่เหล็กไฟฟ้า การที่แบตเตอรี่จะได้รับไฟเข้ามันก็จะน้อยลงตามไปด้วย ข้อดีก็น่าจะอยู่ที่ถ้าเพื่อนมาที่บ้านแล้วมีตัวรับ Wireless Charging ในเครื่อง เค้าก็ไม่จำเป็นต้องพกสายชาร์จแบตเตอรี่ในอนาคตตัวรับ Wireless Charging จะมีการเพิ่มเข้าไปกับโทรศัพท์ทุกเครื่องแน่นอนเช่นเดียวกันกับ Bluetooth