3-dimensional-technology

การสร้างอวัยวะเทียมจากแบบพิมพ์ 3 มิติเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

หากจะพูดถึงเทคโนโลยีด้านการพิมพ์แล้ว เชื่อว่าเทคโนโลยีด้านการพิมพ์สามมิติเป็นสิ่งที่ต้องใช้คำว่า ก้าวกระโดด เลยก็ว่าได้ การพิมพ์ 3 มิติทำให้ศาสตร์ต่างสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น เพราะการพิมพ์แบบนี้จะทำให้การจำลอง หรือ สร้างเครื่องมืออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะ ยังไม่พอทางการแพทย์ยังนำเรื่องนี้พัฒนาต่อยอดจนทำให้เกิดการสร้างอวัยวะเทียมแบบพิมพ์ 3 มิติ Continue reading “การสร้างอวัยวะเทียมจากแบบพิมพ์ 3 มิติเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย”