Printer-3D-

ปากกา 3 มิติ ทันสมัยด้วยปลายนิ้ว

บริษัท WobbleWork ได้ประดิษฐ์ปากกาที่สามารถใช้วาดรูปบนอากาศได้ขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า 3Doodle ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Printer 3D โดยระบบการทำงานของปากกา คือ ตัวทำความร้อนเข้าไปละลายเม็ดพลาสติก ทำให้สามารถวาดภาพออกมาได้ตามต้องการ ความพิเศษ Continue reading “ปากกา 3 มิติ ทันสมัยด้วยปลายนิ้ว”