bci

รู้จักกับเทคโนโลยี “BCI”

Brain-computer interface หรือ เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่มีพื้นฐานจากการทำกิจกรรมทางประสาทที่สร้างขึ้นภายในสมองของเรา ประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ รวมถึงสัญญาณประสาทจากสมอง เพื่อประโยชน์ในการแยกสัญญาณสมองที่ต้องการออกมา และทำการถอดรหัสให้สามารถเข้าใจ Continue reading “รู้จักกับเทคโนโลยี “BCI””

car

ค่ายรถเตรียมยื่นเรื่องยกเลิกติดตั้งกระจกมองข้างในสหรัฐฯ

กระจกมองข้าง และกระจกมองหลังของอนาคตยานยนต์รุ่นใหม่ ที่จะออกมาในอนาคตจะเป็นเรื่องที่สำคัญ และน่าติดตามเป็นอย่างมาก เนื่องจากสมัยก่อนที่มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีกล้องวีดีโอสำหรับมองหลังแทนกระจกข้างแบบเดิม มีประสิทธิภาพที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในสภาพถนน Continue reading “ค่ายรถเตรียมยื่นเรื่องยกเลิกติดตั้งกระจกมองข้างในสหรัฐฯ”